Welke functies zijn er binnen Socrates?

Socrates Nederland vs een Chapter vs de Teams

Kortgezegd is Socrates Nederland verantwoordelijk voor het algehele beleid van Socrates, waaronder het organiseren van de afstemming tussen de chapters, het onderhouden van het netwerk, de ledenadministratie en het contact met scholen en bedrijven. Team BR is een onderdeel van Socrates Nederland en verantwoordelijk voor het benaderen van bedrijven, maar enkel de Business Relations Manager maakt ook deel uit van het bestuur van Socrates Nederland. Chapters zijn lokale afdelingen van Socrates en verantwoordelijk voor het opzetten van activiteiten in de regio

Socrates Nederland is het sturende orgaan van Socrates. Hierdoor wordt er meer gevraagd van de bestuursleden van Socrates Nederland dan van de bestuursleden van Chapters en de leden van Team BR, zo wordt van chapterbestuurders en leden van Team BR verwacht dat zij ongeveer 6-8 uur per week besteden aan Socrates en van bestuursleden van Socrates Nederland wordt verwacht dat zij 14-16 uur per weeek besteden aan Socrates. Ook bestaat het bestuur van Socrates Nederland uit meer personen (5/6 personen) dan het bestuur van een Chapter (3/4 personen). De functies van president, secretaris-penningmeester en Public Relations Manager bestaan zowel bij Socrates Nederland als de verschillende chapters. Enkel Socrates Nederland heeft een Education Manager en een Business Relations Manager, aangezien Socrates Nederland verantwoordelijk is voor het contact met de middelbare scholen en het voornaamste contactpunt is voor bedrijven. De functie van Event Manager is dan weer uniek voor chapters, deze functie wordt vaak gecombineerd met de fucntie van Public Relations Manager. De verschillende functies worden hieronder verder toegelicht:

De verschillende functies

Socrates Nederland

Binnen Socrates Nederland zijn er de volgende functies:

President

Als president neem jij de leiding in het bestuur, tegelijkertijd ben je ook het gezicht van die afdeling én de stichting. Ook bewaar je het overzicht over alle lopende zaken, inclusief de financiën en zorg je dat alles op tijd en goed wordt uitgevoerd. Jij plant de vergaderingen en bereidt deze goed voor, zodat ze gestructureerd en efficiënt ver lopen. Daarnaast zorg je dat je bestuur ook doorgroeit naar een team dat graag samenwerkt en elkaar kan vertrouwen. Je stimuleert reflectie en de groei in persoonlijke doelen onder je bestuursleden. Al deze bezigheden en overstijgende zaken bespreek je met je collega-presidenten van de andere afdelingen.

Secretary & Treasurer

Als Secretary & Treasurer ben je met name verantwoordelijk voor het contact met leden en het verzorgen van de boekhouding van de organisatie. Zo ben je als secretaris hét aanspreekpunt voor leden, je hebt hierbij vooral mailcontact met leden. Ook ben je verantwoordelijk voor de interne documentatie, dus bijvoorbeeld het notuleren tijdens een vergadering. Als penningmeester houd je de financiële situatie van de organisatie in de gaten. Je werkt met een officieel boekhoudprogramma om een goed overzicht van de financiën te houden en bent verantwoordelijk voor het maken en versturen van facturen naar partners. In deze dubbele rol houd je alles goed in de gaten en zorg je dat alles ordelijk wordt bijgehouden.

BR Manager

Als BR Manager ben je verantwoordelijk voor het leidinggeven aan Team BR. Dit betekent dat jij binnen Socrates de eindverantwoordelijke bent voor het onderhouden en initiëren van contact met bedrijven, overheidsorganen en andere organisaties. Als BR Manager zal je dus zowel de vergaderingen van Socrates Nederland bijwonen als de vergaderingen van Team BR leiden. 


Education Manager

De Education Manager is verantwoordelijk voor het aangaan van samenwerkingen met middelbare scholen en universiteiten. Je onderhoudt de relaties met de bestaande onderwijspartners. Daarnaast houd je je bezig met de instroom van (potentiële) nieuwe leden en partners en probeer je de naamsbekendheid van Socrates in het onderwijs te vergroten, onder andere door het managen van het ambassadeursprogramma. Verder houd je je als bestuurslid van Socrates Nederland bezig met het dagelijkse bestuur van de organisatie.


Manager Public Relations

Als Manager Public Relations ben je belangrijk voor de marketing van Socrates. Naast het contact houden met leden ben je bezig met het voorbereiden en versturen van nieuwsbrieven, nieuw promotiemateriaal ontwerpen en, naast de website, de Facebook- en LinkedInpagina beheren, is het jouw taak om leden te enthousiasmeren en op de hoogte te houden van de aankomende activiteiten. Als PR ben je ook betrokken bij de normale gang van zaken van Socrates en kan je meedenken over de strategie en toekomst van Socrates als organisatie.

Teams

Team Business Relations

Het Team Business Relations bestaat uit de manager en meerdere teamleden. De manager is verantwoordelijk voor het gehele team. Een taak die gedeeld wordt door de manager en de teamleden is het onderhouden van bestaande connecties en partners, nieuwe samenwerkingen opzetten door koude acquisitie en hierbij zorgen dat je Socrates op de kaart zet! Tot slot zijn de teamleden gekoppeld aan een Chapter. Wanneer een Chapter bijvoorbeeld iemand zoekt voor een bepaalde training kan een teamlid het Chapter in contact brengen met de juiste partners.

Team Education 

Het Team Education bestaat uit de Education manager en meerdere teamleden. Samen met je teamleden zorg jij voor het onderhouden van de samenwerkingen met de huidige partnerscholen, het aantrekken van nieuwe samenwerkingen met onderwijsinstellingen, organiseer je grote evenementen, zoals de Socrates Awards en kun je meedenken aan het vergroten van de inkomsten van Socrates vanuit het onderwijs. 


Socrates Chapter

Alle Socrates Chapters zijn onafhankelijke afdelingen van Socrates en mogen dus binnen de kernwaardes van Socrates hun eigen koers bepalen. Binnen een chapter zijn er de volgende functies:

President

Als voorzitter van een Socrates Chapter heb je vrijwel dezelfde verantwoordelijkheden als de voorzitter van Socrates Nederland. Je bent de eindverantoordelijke van de lokale stichting en daarbij onder meer verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen, het zorgen voor een goede sfeer binnen het chapter en het verzorgen van het contact met Socrates Nederland. Het takenpakket bij een chapter is alleen iets minder groot in vergelijking met Socrates Nederland. en dat betekent in de praktijk dat je je ook veel bezig kan houden met het organiseren van evenementen.

Secretary-treasurer

Net als bij Socrates Nederland is de secretaris-penningmeester van een chapter verantwoordelijk voor het contact met leden en het verzorgen van de boekhouding van de organisatie. Zo ben je als secretaris hét aanspreekpunt voor leden, je hebt hierbij vooral mailcontact met leden. Ook ben je verantwoordelijk voor de interne documentatie, dus bijvoorbeeld het notuleren tijdens een vergadering. Als penningmeester houd je de financiële situatie van de organisatie in de gaten en ben je onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van een begroting en een resultatenrekening.

Event Manager

Event Manager is een functie die alleen bestaat voor chapters. Als Event Manager organiseer jij interessante activiteiten die aansluiten bij de interesses van onze leden. Hierdoor sta je in contact met bedrijven en organisaties uit de regio van het Chapter. Je organiseert ook de certificaatuitreiking voor eerstejaars socratesleden en beschikt daarnaast over heel veel vrijheid om de activiteitenkalender invulling te geven. Daarnaast stuur je een eventuele activiteitencommissie aan om met de commissieleden die activiteitenkalender vol te krijgen.Afbeelding1.png

Interesse?

Klik hier om te sollicteren op een van de posities binnen Socrates. De sollicitaties openen op 1 april en sollicteren kan vervolgens tot en met 31 mei.

Vragen kan je altijd mailen naar leden@socrateshonour.orgErvaringen

Wil je weten wat oud-bestuursleden over hun functie te zeggen hebben? Kijk dan op deze pagina.