Socrates Nijmegen i.o.

Socrates Nijmegen i.o.

Op dit moment zijn we bezig met de oprichting van Socrates Nijmegen. Nijmegen staat bekend als een gezellige studentenstad. Door het organiseren van evenementen hopen we niet alleen de leden in en rondom Nijmegen met elkaar te verbinden, maar hopen we er ook voor te zorgen dat iedereen zich op zakelijk gebied kan ontwikkelen.

Bestuur 2020 - 2021

Florian van den Akker
Voorzitter & Event Manager
voorzitter@socrates-nijmegen.nl

Shen van Hassel
Secretaris & Penningmeester
secretaris@socrates-nijmegen.nl

Tim van Dijk
Public Relations Manager
publicrelations@socrates-nijmegen.nl