Huidige partners

Barneveld Tomorrow is dé brug tussen studenten en alumni voor een (eerste) baan of (afstudeer)stage bij een van de vele bedrijven in Barneveld

Meer informatie


Bird & Bird is een internationaal advocatenbureau met een focus op het bijstaan van organisaties in hun veranderingen rond technologie en de verdere digitalisering van de wereld. Met meer dan 1300 medewerkers wereldwijd in 29 kantoren in Europa, het Midden Oosten, Noord Amerika en de Aziatisch-Pacifistische regio, staan ze hun klanten wereldwijd bij. Ook zit Bird & Bird in Amsterdam en Den Haag!

Meer informatie


BOLD People is een recruitment- en detacheringsbureau. Al sinds 2002 matchen we professionals aan bedrijven. Van starters op de arbeidsmarkt met een HBO of WO afgeronde opleiding tot en met directie niveau.

Meer informatie


Fiks is dé partner van Socrates waarmee wij samenwerken op het gebied van stages. Via Fiks kunnen Socrates leden makkelijk een stage vinden of zelfs gevonden worden door bedrijven, en wordt de connectie tussen student en bedrijf gefaciliteerd. Help Socrates met het versterken van de relatie met deze partner en solliciteer altijd via het Fiks platform!

Meer informatie


Houthoff is een onafhankelijk, toonaangevend Nederlands advocatenkantoor, gevestigd in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen en New York en met vertegenwoordigers in Houston en Singapore. De 300 advocaten, notarissen en belastingadviseurs werken continu samen om ervoor te zorgen dat ze er voor hun klanten zijn wanneer ze hen het meest nodig hebben.

Meer informatie


Hubhub is hèt platform speciaal voor scholen waarop live digitaal les vanuit de klas mogelijk is. We matchen ook bij lesuitval en hebben een library aan verdiepende lessen en trainen in digitale didactiek. Veilig en makkelijk in gebruik. Filmpje? Klik hier!

Meer informatie


RSM is een internationaal toonaangevend accountantskantoor.

Meer informatie


Randstad, Yacht en TempoTeam zijn mondiaal opererende uitzendbureaus die mensen ondersteunen gedurende hun volledige loopbaan.

Meer informatie


Rebel is een succesvol wereldwijd opererend consultancybureau op de gebieden van duurzaamheid, transport, stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en de sociale sector.

Meer informatie


RightBrains is een Match & Mentor App die een brug bouwt tussen vrouwelijke studenten en de wondere wereld van digitalisering en technologie.

Meer informatie


Wladimiroff is één van de beste advocatenkantoren ter wereld met specialisten op het gebied van financieel, economisch en fiscaal sanctierecht.

Meer informatie


Bij Youngbloodz geloven we in een generatie die schuldenvrij studeert. Waar je er tijdens je opleiding al achter komt wat je wilt worden. Daarom werken wij als recruitmentbureau samen met onder andere banken en IT-bedrijven om studenten te verbinden aan banen waar ze beter van worden. Zodat jij kunt doorgroeien.

Meer informatie


Het Amstelveen College is een openbare school waar iedereen welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Actieve pluriformiteit is een kenmerk van het openbaar onderwijs. Dit betekent concreet dat je jezelf kunt zijn bij ons op school net zoals andere leerlingen dat ook mogen zijn.

Meer informatie


Gevarieerd onderwijs waarbij jouw ontwikkeling centraal staat. De vestiging Noetselerbergweg biedt je veel mogelijkheden. Je kunt hier naar de havo, het atheneum of gymnasium. We stimuleren jou om het beste uit jezelf te halen. We hebben een duidelijke leerroute met allerlei uitdagingen. Je kunt extra vakken volgen en er zijn speciale programma’s in samenwerking met universiteiten, hogescholen en bedrijven. Ook maak je kennis met de wereld van natuur, techniek en kunst.

Meer informatie


Al meer dan 100 jaar - sinds 1912 - bereidt De Populier jongeren voor op hun toekomst. Zij doen dat geïnspireerd door de christelijke traditie van naastenliefde en bezinning:verbonden met en verantwoordelijk voor elkaar. De Populier is veilig en overzichtelijk. De leerlingen voelen zich gezien en krijgen ruimte om hun talenten te ontplooien. De Populier is gewoon een goede school met een fijne sfeer.

Meer informatie


Het CLD is gericht op een optimale ontwikkeling van onze leerlingen door ons in te zetten voor kwalitatief hoogwaardig, inspirerend en innoverend onderwijs. Ht CLD biedt ze op hun eigen niveau opleiding en begeleiding om dat doel te bereiken. We doen dat op een professionele, lerende en resultaatgerichte manier.

Meer informatie


Het Comenius College is een scholengroep voor voortgezet onderwijs, geworteld in de Protestants-Christelijke traditie. Wij zijn ervan overtuigd dat het de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komt, wanneer het aangeboden wordt vanuit onze geloofsovertuiging en gebaseerd is op de kernwaarden rechtvaardigheid, eigen verantwoordelijkheid en naastenliefde.

Meer informatie


Het Emmauscollege is een open katholieke school voor havo, atheneum en gymnasium. Ze zijn duidelijk en goed georganiseerd. Wij streven een aantal waarden na die wij belangrijk vinden; zorgzaamheid, respect, vertrouwen, gemeenschapszin, verbondenheid. Ze doen het met elkaar, samen. Verbinding is de rode draad.

Meer informatie


Het GSR is nieuwsgierig naar jóu, inspireren jou om tot goede resultaten te komen en je talenten te (laten) zien, ze delen het geloof met elkaar, geven Gods liefde door aan elkaar en staan klaar voor de ander.

Meer informatie


Het Heerbeeck College is een school voor voortgezet onderwijs en maakt samen met het Kempenhorst College in Oirschot deel uit van de Stichting Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot (VOBO). Het Heerbeeck College biedt de opleidingen mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) aan. Havo en vwo kun je bij ons volgen op het Heerbeeck Lyceum of op het Heerbeeck International College (HIC).

Meer informatie


Onderwijs in een internationale context, met hart voor alle leerlingen en hun toekomst

Meer informatie


Het Lorentz Casimir Lyceum is een school van 1200 leerlingen met een havo-, atheneum- en gymnasiumafdeling. De school heeft een unieke ligging midden in het groen met uitgebreide sportfaciliteiten.

Meer informatie


Op het Maaswaal College kun je met bijna elk basisschooladvies terecht. Op onze locatie aan de Oosterweg geven we les op de niveaus mavo-plus (vmbo-theoretisch), vmbo-kader en vmbo-basis. Voor leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben, bieden wij op beide locaties een professioneel zorgteam aan bestaande uit orthopedagogen en specialisten . Op onze locatie aan de Veenseweg kun je een gymnasium-, atheneum-, of een gecombineerde havo/vwo- of mavo/havo-opleiding (Maaswaal NeXT) volgen.

Meer informatie


Het Odulphuslyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school telt op dit moment ca. 1500 leerlingen. Twee derde van de leerlingen haalt een vwo-diploma, een derde een havo-diploma. Onze gymnasium-afdeling is verreweg de grootste in de regio Tilburg. Onze havo-afdeling werkt volgens een uniek concept en zit in een apart gebouw.

Meer informatie


ONC Parkdreef is een open, christelijke school met ruimte en respect voor ieders overtuiging. Met als uitgangspunt de Bijbelse normen en waarden, krijgt onze identiteit vooral vorm door hoe we met elkaar omgaan.

Meer informatie


Scholengroep Penta is een school met een vrijzinnige, open christelijke identiteit en laat alle leerlingen (die aan de andere toelatingseisen voldoen) toe, ongeacht hun religieuze achtergrond. Wij vragen van ouders en leerlingen om onze identiteit te respecteren en samen met ons op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag hoe wij zin kunnen geven aan ons leven.

Meer informatie


Onderzoeken, experimenteren, analyseren... als nieuwsgierige leerling spreekt je dat beslist aan. We beginnen hiermee vanaf de start van de school zodat de leerling goed voorbereid door kan gaan naar het HBO of de universiteit.

Meer informatie


Het Strabrecht College is een school met de opleidingen gymnasium, atheneum, havo en mavo. Het eerste leerjaar is een brugjaar met verschillende typen brugklassen. Onze leerlingen volgen het onderwijs dat bij hen past, elk op hun eigen niveau. We boeken goede resultaten en beschikken over een totaalpakket aan voorzieningen. Er is een mooi schoolterrein aanwezig met een ruime mediatheek, diverse studieruimten, een eigen sportveld en een moderne kantine.

Meer informatie


Leerlingen van het Willem van Oranje worden gezien. Hun zelfstandigheid wordt vergroot en ze worden voorzien van een goed ontwikkeld besef van waarden. Ze zijn gereed voor hun verdere leven.

Meer informatie


De missie van de Wolfert van Borselen Scholengroep luidt: kwaliteitsonderwijs voor actieve en nieuwsgierige leerlingen in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders.

Meer informatie


Het Zuyderzee Lyceum is een openbare school met een ontmoetingskarakter. Er is ruimte voor de beleving van de eigen geloofs- en levensovertuiging. Vanuit die identiteit bevordert het Zuyderzee Lyceum een cultuur die zich kenmerkt door respect van leerlingen, personeel en ouders voor elkaar. We streven ernaar modern onderwijs te geven, dat wil zeggen onderwijs dat zich richt op de eisen van een veranderende maatschappij. We vernieuwen het onderwijs echter met behoud van het goede uit het heden en het verleden. Onze school heeft 1680 leerlingen. Om te voorkomen dat je je verloren voelt, heeft het Zuyderzee Lyceum voor elke onderwijssoort zoveel mogelijk een eigen gebouw. Zo is de school toch nog vertrouwd en kleinschalig, met de voordelen van de grote schaal.

Meer informatie