Toelatingscriteria

Toelatingscriteria

Ieder lid van Socrates behoort tot de 10% best presterende leerlingen en studenten van onze partnerscholen. Dit houdt in dat een lidmaatschap bij Socrates niet voor iedereen is weggelegd. Om lid te kunnen worden bij Socrates moet voldaan worden aan één of meerdere van onderstaande criteria.

Prestaties in het hoger onderwijs (wo en hbo)

Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van Socrates vanwege prestaties in het hoger onderwijs dient een een student aan de criteria van minimaal één van de volgende zes toelatingsmogelijkheden te voldoen:

  • Cijfergemiddelde Propedeuse 8.0 of hoger;
  • Cijfergemiddelde Bachelor 8.0 of hoger;
  • Cijfergemiddelde Master 8.0 of hoger;
  • Succesvolle deelname Honoursprogramma
  • Bewijs deelname studie University College;
  • Bewijs deelname PhD-programma​;
  • Drie referenties vanuit de hogeschool, universiteit of werkgever, waaruit blijkt dat de student een ambitieuze student is.


Prestaties in het voortgezet onderwijs (vwo en havo)

Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van Socrates vanwege prestaties in het voortgezet onderwijs dient een een leerling aan de criteria van minimaal één van de volgende drie toelatingsmogelijkheden te voldoen:

  • Eindcijfergemiddelde ≥ 7,50;
  • Succesvolle deelname Honoursprogramma en eindcijfergemiddelde ≥ 7,00;
  • Drie referenties waaruit blijkt dat de leerling een ambitieuze leerling is.


Eindcijfergemiddelde ≥ 7,50

Leerlingen die hun diploma in de wacht hebben gesleept met een gemiddeld eindcijfer van 7,50 of hoger, behoren tot de allerbesten van Nederland en komen zodoende in aanmerking om een uitnodiging van Socrates te ontvangen.


Succesvolle deelname Honoursprogramma en eindcijfergemiddelde ≥ 7,00

Een leerling die een Honoursprogramma op een hogeschool (bv. Junior Honoursprogramma Hanzehogeschool), een Honoursprogramma op een universiteit (bv. Econasium Universiteit van Tilburg) of het Honoursprogramma Gymnasia succesvol heeft afgerond, kan door zijn of haar middelbare school worden genomineerd om lid te worden van Socrates. Echter, de leerling moet dan wel een gemiddeld eindcijfer van tenminste 7,00 behaald hebben, waarbij het eindcijfergemiddelde op dezelfde manier wordt berekend als hierboven is beschreven.