Toelatingscriteria

Toelatingscriteria

Ieder lid van Socrates behoort tot de 10% best presterende leerlingen en studenten van onze partnerscholen. Dit houdt in dat een lidmaatschap bij Socrates niet voor iedereen is weggelegd. Om lid te kunnen worden bij Socrates moet voldaan worden aan één of meerdere van onderstaande criteria.

Voor prestaties in het voortgezet onderwijs (havo en vwo):

  • Eindcijfergemiddelde 7.5 of hoger*
  • Drie referenties van leraren/werkgevers etc. waaruit blijkt dat de leerling een ambitieuze student is.**

*Bij de berekening telt het cijfer voor de rekentoets op de havo niet mee, maar op het vwo wel en moet dit minimaal een 6 bedragen. Verder telt in beginsel alleen het extra vak met het hoogste eindcijfer mee, maar mogen andere vakken in de berekening worden meegenomen, indien dit het gemiddelde gunstig beïnvloedt en van toepassing is. 

** Het eindcijfergemiddelde moet minimaal een 7.0 bedragen. 

Voor prestaties in het hoger onderwijs (hbo en wo):

  • Cijfergemiddelde Bachelor 8.0 of hoger;
  • Cijfergemiddelde Master 8.0 of hoger;
  • Succesvolle deelname Honoursprogramma
  • Drie referenties van personeelsleden hogeschool of universiteit of van werkgevers, waaruit blijkt dat de student een ambitieuze student is;
  • Bewijs deelname studie University College;
  • Bewijs deelname PhD-programma​.