Brainbox Sustainable Development Goals

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Brainbox
Organisator
Bestuur 2017-2018
Datum
12 jul. 2018
Locatie
Den Haag

Brainbox Sustainable Development Goals

In samenwerking met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), de uitvoerende tak van het ministerie van Economische Zaken, organiseert Socrates Nederland een nieuwe brainbox. Deze brainbox gaat over hoe de RVO de Sustainable Development Goals van de VN gebruikt binnen de organisatie en of deze SDG’s meer structuur kunnen brengen aan de organisatie als geheel.

Een brainbox is een denktank van Socrates-leden die in opdracht van een organisatie een vraagstuk behandelt. De brainbox slaat een brug naar de praktijk en stelt leden in staat hun kennis in praktijk te brengen.

De brainbox zal uitgevoerd worden van medio juli tot medio oktober 2018 met mogelijke uitloop (let op: dit is gedurende de zomerperiode). Gedurende deze periode werk je gemiddeld één dag per week samen met een multidisciplinair team van Socrates-leden aan het vraagstuk van RVO. De onderzoeksvraag kan kortweg als volgt worden omschreven:

Wat gebeurt er momenteel op verschillende plekken binnen RVO met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN en op welke manier wordt hier gebruik van gemaakt? Hoe kunnen de SDG’s vervolgens ingezet worden als gemeenschappelijke taal binnen RVO om verbindingen te leggen tussen mensen (kennis) en processen (opdrachten) in verschillende delen van de organisatie (in context van de buitenwereld) en op welke manier kan er vooruitgang geboekt worden.  

 

RVO wil graag een nieuwe en frisse blik op hoe zij hun diversiteit kan gebruiken als kracht om Nederland verder te helpen op het gebied van duurzame groei. Ben jij benieuwd of je RVO kan helpen om maatschappelijke waarde te creëren? 

De brainbox biedt aan jou als Socrates-lid een unieke mogelijkheid te ervaren hoe het is om te werken voor de overheid, praktische ervaring op te doen, je netwerk uit te breiden en staat tevens zeer goed op je cv. De brainbox zal zo’n 8 uur per week per student kosten, gedurende circa 3 maanden. Hiervoor ontvangen de deelnemende leden een mooie vergoeding, namelijk 300 euro per persoon. 

Voor de uitvoering van de brainbox zijn we op zoek naar een team van studenten met affiniteit met sustainable development, organisatiekunde, organisatiepsychologie, communicatie, bedrijfskunde, bestuurskunde, verandermanagement, strategisch management. Er is echter geen vereiste voor studierichting, voldoende affiniteit met het onderwerp is genoeg

Heb je interesse om deel te nemen aan deze brainbox? Meld je dan uiterlijk vrijdag 29 juni aan door je cv en een korte motivatie te uploaden.

Mocht je op vakantie gaan gedurende de komende periode, laat dan bij je sollicitatie weten wanneer je weg bent en of je dan per mail bereikbaar bent. Kijk hieronder voor achtergrondinformatie. 

Handig om te weten:

  • Ook voor eerstejaars studenten is solliciteren mogelijk;
  • Er is geen specifieke voorkennis vereist, affiniteit is een pre;
  • Bijeenkomsten met de studenten alleen vinden gemiddeld één keer per week plaats. De dag en het tijdstip wordt vastgesteld aan de hand van de beschikbaarheid van alle deelnemende studenten. De bijeenkomsten duren zo’n 4 uur. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Rotterdam of Utrecht, afhankelijk van de woonplaats van de deelnemende studenten;
  • Daarnaast zal de briefing van deze opdracht plaatsvinden op 12 juli in Den Haag van 12:30 tot 14:30 met aansluitend een netwerkevenement;

Ter achtergrond:

RVO is een diverse organisatie en de uitdaging is hoe ze die diversiteit gaat gebruiken als haar kracht, namelijk om Nederland verder te helpen op het gebied van duurzame groei. Daarbij verwacht de samenleving dat RVO komt met integrale oplossingen op maatschappelijke uitdagingen en maatwerk voor ondernemers en andere klanten. Dat betekent dat RVO in staat moet zijn om de juiste mensen, kennis en opdrachten bij elkaar te brengen rond die maatschappelijke vragen.

Een belemmering daarbij is dat in verschillende delen van RVO ook vaak verschillende begrippen worden gehanteerd en vanuit diverse perspectieven wordt gewerkt. Dat maakt het moeilijker om elkaar te vinden. Tegelijkertijd zien we dat er op allerlei plekken binnen RVO wordt gewerkt met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Zou dit een gemeenschappelijke taal kunnen zijn om intern verbinding te leggen, integraler te werken en de juiste waardes uitdragen naar externe partijen?

De SDG’s zijn internationaal afgesproken en ook Nederland heeft zich gecommitteerd om op die zeventien doelen voortgang te boeken de komende jaren. Daarmee vormen de SDG’s een beschrijving van de maatschappelijke meerwaarde waar ook RVO een bijdrage aan wil leveren. Zo vormen de SDG’s ook een aanleiding om intern op een andere manier aan het werk te gaan. Om de duurzame doelen te bereiken is kennis uit alle hoeken van RVO nodig.

Op allerlei plekken binnen RVO komen de SDG’s terug. Er is ondertussen een intern netwerk opgericht om daarover kennis uit te wisselen en de collega’s bij elkaar te brengen. Ook voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid zullen de SDG’s het uitgangspunt worden de komende jaren. De SDG’s komen dus steeds nadrukkelijker op de agenda bij RVO, maar kunnen we ze ook inzetten om meer verbinding te bewerkstelligen?

RVO:

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.