Wolfert Tweetalig

Wolfert Tweetalig

De missie van de Wolfert van Borselen Scholengroep luidt: kwaliteitsonderwijs voor actieve en nieuwsgierige leerlingen in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving; onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders.

Door:

  • een uitdagend leerstofaanbod met een internationale dimensie
  • zelfstandig en samenwerkend leren, gericht op zelfontplooiing
  • een ambitieuze en innovatieve aanpak
  • een schoolcultuur gericht op zelfontplooiing
  • eenheid in kwaliteit, naast verscheidenheid in uitvoering

Deze missie is van toepassing op het geheel van de Wolfert van Borselen scholengroep en op elk van de afzonderlijke vestigingen, met uitzondering van de RISS. De RISS beschikt over een eigen visie en missie die aansluit bij de praktijk van het internationale onderwijs.

De uitwerking van deze centrale missie verschilt echter per vestiging. Uitgaande van het eigen onderwijsprofiel heeft iedere vestiging de bovenstaande missie uitgewerkt in een eigen maatschappelijke visie in termen van gewenste kennis en vaardigheden, van gewenst gedrag van leerlingen en van organisatiekenmerken. Het vestigingsprofiel wordt vormgegeven op basis van eigen beleidskeuzes ten aanzien van de inzet van middelen.

Binnen de Wolfert van Borselen scholengroep is gekozen voor complementaire profielen van de vestigingen. Elke vestiging heeft een hoofdprofiel, zo mogelijk aangevuld met een nevenprofiel, bijvoorbeeld op basis van het profiel of de deskundigheid van één van de andere vestigingen.