Oranje Nassau College Parkdreef

Oranje Nassau College Parkdreef

Het ONC Parkdreef verwacht van alle medewerkers en leerlingen respect voor elkaar en onze omgeving, zodat iedereen zich thuis voelt en zich in een veilige sfeer kan ontwikkelen. 

Het gaat bij ons niet om het leren alleen. Onderwijs moet leerlingen ook vormen en toerusten zodat zij als mens zelfstandig in de samenleving kunnen functioneren.

De missie is dan ook: het bieden van kwalitatief goed en inspirerend onderwijs in een veilig en prettig leefklimaat om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij van nu en morgen.