Lorentz Casimir Lyceum

Lorentz Casimir Lyceum

Het Lorentz Casimir Lyceum

Op het Lorentz Casimir Lyceum zitten ruim 1.200 leerlingen, die lessen volgen op havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. De onderbouw en bovenbouw zitten ieder in een eigen gebouw. Zo voelt de school voor iedereen kleinschalig en vertrouwd. Bijzonder aan onze school is de ligging: midden in het groen! Daardoor hebben we volop ruimte voor sportfaciliteiten, zoals een atletiekbaan en sportvelden.

 

Veel aandacht voor talentontwikkeling

Wij hechten veel waarde aan de talentonwikkeling van onze leerlingen op intellectueel, cultureel en sociaal gebied. Daarom investeren wij continu in de kwaliteit van ons onderwijs, zorgvuldige persoonlijke begeleiding en een goede communicatie met ouders en leerlingen. Bij alles wat wij doen, stellen wij het volgende centraal:

  • Respect voor elkaar;
  • Recht doen aan verschillen tussen leerlingen;
  • Optimale leerprestaties;
  • Algemene persoonlijke ontwikkeling.

 

Onze missie

In een stimulerende omgeving daagt het Lorentz Casimir Lyceum leerlingen uit hun talenten maximaal te ontplooien als voorbereiding op de moderne samenleving.

 

Onze visie

  • Gedegen onderwijs van hoog niveau bieden zodat leerlingen bovengemiddelde resultaten behalen.
  • Leerlingen stimuleren en in staat stellen om voor zichzelf en voor anderen hun verantwoordelijkheid te nemen in het leerproces.
  • Een veilige omgeving creëren waar leerlingen zich gewaardeerd voelen.
  • Een divers aanbod aan activiteiten binnen en buiten school aanbieden waaruit leerlingen, naast het basiscurriculum, kunnen kiezen.
  • Leerlingen in staat stellen om zelfstandig en in samenhang succesvol deel te nemen aan de moderne samenleving.