Heerbeeck College

Heerbeeck College

Het Heerbeeck College is een katholieke school voor voortgezet onderwijs. De school biedt de volgende opleidingen aan: mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het kwaliteitsprofiel dat door de onderwijsinspectie wordt opgesteld is voldoende.

 

Missie/visie

Het Heerbeeck College in Best maakt samen met het Kempenhorst College in Oirschot deel uit van de stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot. V.O. Best-Oirschot biedt bijna het volledige aanbod op het gebied van voortgezet onderwijs voor leerlingen uit de regio Best, Oirschot en omgeving. Beide scholen hebben hun eigen pedagogische en onderwijskundige karakter. Het is de missie van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot om doelgericht bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van jonge mensen. Leren en persoonlijke ontwikkeling staan daarbij centraal. Om een optimaal resultaat te bereiken, worden leerlingen uitgedaagd om te leren, vindt leren plaats in samenhang (samen met anderen, samen met andere ontwikkelprocessen, samen met andere leerdomeinen) en moet leren duurzaam zijn.

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot staat voor betrokkenheid (bij leerlingen), vertrouwen (in leerlingen), verbinding (met anderen en met de wereld om je heen) en vernieuwing (voorbereiding op de toekomst). Daarvoor creëren we een veilige leeromgeving, richten we ons op kwaliteit en heeft Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot professionele medewerkers. Leerlingen van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot bereiden zich doelgericht voor op de toekomst en hebben tegelijkertijd een prettige schooltijd.