GSR

Missie

Wij helpen kinderen om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Zo leren ze zichzelf kennen en worden ze gevormd als christen. School en ouders werken samen in opvoeding en onderwijs, zodat de jongeren van betekenis kunnen zijn in de samenleving, vandaag en morgen.

Visie

In 2021 is de GSR een herkenbaar christelijke school in de Randstad. We halen het beste uit elkaar naar boven, we zijn bereid om grenzen te verleggen, we hebben hart voor elkaar en we hebben ruimte om te leren van onze fouten.

Kernwaarden

We hebben 4 kernwaarden die richtinggevend zijn voor ons gedrag, ons werk en onze houding. Dat geldt voor alle medewerkers en leerlingen. Onze kernwaarden zijn: nieuwsgierigheid, resultaat, geloof delen en liefde. Via de link hiernaast lees je meer over onze kernwaarden.