Christelijk Lyceum Delft

Christelijk Lyceum Delft

Het CLD wil de leerlingen uitdagen en toerusten, zodat zij leren hun talenten in te zetten voor de samenleving. De school is de samenleving in het klein. Gezamenlijk staan we voor een veilige schoolomgeving waarin onze leerlingen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen.

De levensbeschouwelijke identiteit staat niet los van het onderwijs zelf. De school is een open christelijke organisatie, alle leerlingen zijn welkom. Het CLD wil op een eigen manier christelijke school zijn en daarom hanteren we het evangelie van Jezus Christus als leidraad voor het handelen. Dat manifesteert zich niet alleen in vieringen, verhalen en gedrag, maar vooral in het besef dat het voor jonge mensen uiterst belangrijk is om perspectief te leren zien en te leren geven aan hun leven. Daarom spreekt het CLD met leerlingen ook over levensbeschouwing en confronteren we hen met zingevingsvragen. We doen dat vooral maar niet uitsluitend, denkend en werkend, vanuit de christelijke bron en traditie.