Brainbox Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Over dit evenement

Categorie
Brainbox
Organisator
Team Business Relations
Datum en tijd
1 feb. 2022 00:00 - 1 jun. 2022 00:00
Locatie
Online/Ministerie

Socrates mag met het ministerie van Binnenlandse Zaken een zeer interessante en leerzame brainbox organiseren! Vanaf begin/ half februari (exacte datum volgt nog) kan jij in een groep met 5 andere Socrates leden aan de volgende opdracht werken:

Doel

De vraag naar ICT’ers wordt met de dag steeds groter door digitalisering en deze trend zal zich in de toekomst alleen maar voortzetten. Er is al een stevig tekort aan deze werknemers en dat voelen niet alleen bedrijven en organisaties, maar ook de Rijksoverheid. Het personeelbestand van de Rijksoverheid in dit werkveld vergrijst en de nood wordt daarom alleen maar groter. Daarom wilt de Rijksoverheid de komende jaren samenwerken met het Hoger Onderwijs de structurele samenwerking versterken om de Instroom van jong, goed opgeleid ICT-personeel te vergroten en de ICT-kennis te versterken.

Het programma I-Partnerschap is gestart met het doel deze ontwikkeling te bevorderen en te faciliteren. De Nationale Voedsel- en Warenautoriteit en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben gevraagd hen te helpen deze samenwerking structureel te waarborgen en versterken.  

I-Partnerschap heeft daarom de hulp van Socrates gevraagd om een onderzoeksvoorstel uit te werken om deze organisaties hierover te adviseren.

Wat ga je doen?

Jij gaat met de andere deelnemers aangeven wat deze organisaties zouden kunnen en moeten doen om de transitie naar structurele samenwerking met het Hoger Onderwijs te versnellen. Je geeft motivatie waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

Hanteer daarbij in ieder geval de volgende uitgangspunten:

  • Breng de ambitie van beide organisaties in beeld en formuleer een of meer logische routes om daar te komen. Beschrijf de consequenties van de voorgelegde opties.
  • Gebruik daarbij een passend (evaluatie)model dat in ieder geval rekening houdt met:
  • De sociaal-economische context;
  • De organisatiecontext (strategie, structuur, mensen, middelen en cultuur);
  • De relevante machts- en politieke factoren.

Beschouw de organisatie daarbij als een systeem.

Jullie zullen voornamelijk door interviews en andere documenten advies geven aan het ministerie en jullie zijn het primaire aanspreekpunt voor de opdrachtgevers om gevraagde informatie aan te leveren. Ook ondersteunen zij door medewerkers aan te dragen waarmee interviews kunnen worden gehouden. (Tussen)producten worden ter beoordeling en bespreking voorgelegd aan de begeleidende projectgroep.

Wie ben jij?

Jij bent een sociale derde, vierdejaars of masterstudent of afgestudeerde die niet bang is voor een complexe opdracht. Je kan zowel goed in teamverband als zelfstandig werken. Daarnaast heb je enige kennis van en/of affiniteit met ICT. Alle studies zijn welkom bij deze brainbox. Hoe diverser de groep, des te meer verschillende invalshoeken en creatieve, originele ideeën er zijn.  Als laatste zoeken we studenten die niet zomaar worden afgeschrikt in gesprekken met afdelingshoofden  en goed door kunnen vragen.

Tijdsbeslag

De brainbox zal in februari beginnen en zal uiterlijk tot 1 juni duren. Daarnaast zal de werkdruk maximaal 16 uur per week beslaan. Dit is een grove inschatting van het ministerie; zeer waarschijnlijk is dit minder.
Je bent helemaal flexibel om je tijd in te delen; er zijn geen vaste dagen ingeroosterd voor deze brainbox. Mocht je deelnemen, dan krijg je een vergoeding voor €500. 

Enthousiast geworden?

Meld je dan snel aan! Dit kan namelijk maar tot en met 9 januari! Er zullen uiteindelijk maar 6 leden gekozen worden en wij vragen jou om je CV en korte motivatiebrief aan te leveren bij het aanmelden om een goede selectie te kunnen maken..
Mocht je vragen hebben, dan kun je deze stellen aan de verantwoordelijke bestuursleden: Teamlid Business Relations Mai de Clercq (mai.declercq@socrateshonours.org ) of Manager Business Relations Jack Buitelaar (06-48899958/ jack.buitelaar@socrateshonours.org

Veel succes met de aanmelding en hopelijk zien wij en de overheid jou als één van de zes gelukkige leden van deze brainbox!