Werken bij Socrates

Socrates is een organisatie die bestaat uit verschillende afdelingen. Elke afdeling is verantwoordelijk voor iets anders. Zo hebben we afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de beleidsvoering maar ook uitvoerende organen die uiteindelijk zorg dragen voor het uitvoeren van de strategie van Socrates. Hieronder vind je over elke afdeling binnen Socrates meer informatie.


Socrates International

Socrates International is het hoogste orgaan binnen de organisatie en houdt zich bezig met de internationale expansie van de organisatie. Het bestuur bestaat uit de oprichters van Socrates. Naast hun missie van internationalisering, is Socrates International een belangrijk adviserend en ondersteunend orgaan voor Socrates Nederland en regelen zij onder andere technische en juridische zaken voor Socrates Nederland.

Socrates_logo_transparant.png

Team Business Relations

Het Team Business Relations is belast met het opzetten en onderhouden van ons partnernetwerk in het bedrijfsleven en bij de overheid. De leden uit het Team BR zijn continu bezig om nieuwe partners op te zoeken en te benaderen. De dagelijkse bezigheden van het teamlid BR zijn dus vooral telefoneren, e-mailen en bedrijven op locatie bezoeken. Het doel van het Team BR is om een steeds groter netwerk te creëren om deze te kunnen verbinden met onze leden. Het Team BR organiseert dus ook de landelijke activiteiten met deze bedrijven, zoals Inhousedagen en Brainboxen.Logo_Socrates_Nederland.jpg


Socrates Nederland

Socrates Nederland is het beleidsorgaan in Nederland. Socrates Nederland bepaalt in Nederland de strategie en zet beleid uit om deze strategie uit te voeren. Daarnaast is Socrates Nederland verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van het netwerk van onderwijspartners (de middelbare scholen waar onze leden vandaan komen) en het invullen en uitvoeren van ons onderwijsprogramma, verspreidt de lidmaatschapscertificaten en organiseert landelijke activiteiten zoals de Socrates Awards. Tot slot begeleidt Socrates Nederland de verschillende chapters en het Team Business Relations in de uitvoering van hun taken.Socrates Chapters

In vijf verschillende studentensteden zijn lokale afdelingen, chapters, actief in het uitvoeren van de strategie van Socrates. Dankzij verschillende activiteiten die focussen op zowel persoonlijke, professionele en academische ontwikkeling, dragen de chapters bij aan het behalen van ons doel: 'van high potentials, excellente starters maken'. Elk chapter heeft een eigen bestuur bestaande uit in elk geval een President, een Secretary & Treasurer en een Event Manager. De belangrijkste verantwoordelijkheid voor elk chapter is het invullen van het lokale activiteitenaanbod in en om de stad waar het chapter is gevestigd. Denk hierbij aan trainingen, workshops, netwerkevenementen, borrels en andere formele en informele activiteiten. Chapters organiseren minstens één evenement per maand, maar hoe meer activiteiten er worden georganiseerd, hoe meer leden actief betrokken raken bij Socrates en hoe groter de opkomst bij de activiteiten. De chapters worden begeleid en ondersteund door Socrates Nederland.

Logo_Socrates_Amsterdam.jpg


Logo_Socrates_Groningen.jpg
Logo_Socrates_Leiden.jpg
Logo_Socrates_Maastricht.jpg
Logo_Socrates_Rotterdam.jpg