Christelijk College De Populier

Christelijk College De Populier

Al meer dan een eeuw verzorgen we kwalitatief goed onderwijs en staan we bekend om onze veilige sfeer en oog voor de leerling.
De inspectie heeft ons in 2019 beloond met de kwalificatie ‘goed’. Het onderwijs wordt verzorgd op twee overzichtelijke locaties waardoor iedereen zich gezien voelt.

De Populier staat elk jaar in het teken van een nieuw thema. Dit jaar hebben wij gekozen voor: ‘kijk om je heen’.
Om ons heen kijken, betekent dat de focus zo nu en dan dus even af is van onze eigen koers, van onze vastigheid, van de route die we ons voorgenomen hadden.
Zekerheden loslaten, het onbekende durven aan te gaan, je ‘comfort path’ durven te verlaten.
‘Kijk om je heen’ kun je ook letterlijk nemen: heb oog voor elkaar en je omgeving! Dit sluit ook aan bij onze visie ‘samen doen we het beter’.

Wij hopen jonge mensen te kunnen stimuleren om uit te groeien tot gelukkige en waardevolle leden van de maatschappij.
Daartoe handelen wij vanuit een christelijke inspiratie: het enthousiast en creatief werken aan een toekomst van gerechtigheid, vrede en geluk voor iedereen.
Dit begint bij het erkennen en herkennen van de mens achter de leerling.