Amstelveen College

Amstelveen College

Het Amstelveen College wil staan voor eigentijds, toekomstgericht onderwijs, gebaseerd op de ambities uit het sectorakkoord VO 2014-2017 en VO 2020.

Onze leerlingen vergroten hun kennis,  leren samenwerken, ontwikkelen hun diverse talenten, verrijken zich sportief en op cultureel gebied, ontwikkelen hun creativiteit en leren voor zichzelf op te komen. Mede dankzij de inzet van digitale leermiddelen doorlopen leerlingen, binnen de wettelijke mogelijkheden, individuele leerroutes. Wij willen een professionele leergemeenschap zijn die op ontwikkeling is gericht. Onze visie komt tot uiting in de leerlijn en de leeflijn. Met de leeflijn creëren wij een veilige omgeving voor onze leerlingen waarin zij goed kunnen leren en ontwikkelen. In de uitwerking van leer- en leeflijn nemen wij de vijf ambities van VO 2020 als uitgangspunt om het beste uit onze leerlingen en onszelf te halen.