Socrates Nederland

Socrates Nederland

Socrates Nederland is het beleidsorgaan van Socrates in Nederland. Socrates Nederland bepaalt in Nederland de strategie en zet beleid uit om deze strategie uit te voeren.

Daarnaast is Socrates Nederland verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van het netwerk van onderwijspartners (de middelbare scholen waar onze leden vandaan komen) en het invullen en uitvoeren van ons onderwijsprogramma, verspreidt de lidmaatschapscertificaten en organiseert landelijke activiteiten zoals de Socrates Awards. Tot slot begeleidt Socrates Nederland de verschillende chapters en het Team Business Relations in de uitvoering van hun taken.

Algemene informatie
Functievoorkeur
Bijlagen