Over Socrates

Wie we zijn

De Socrates International Honour Society is een onafhankelijke, Nederlandse stichting zonder winstoogmerk, actief in het voortgezet en hoger onderwijs. We vormen een uniek netwerk voor getalenteerde studenten en alumni in Nederland. De meest ambitieuze studenten uit de meest diverse studierichtingen komen samen in dit unieke netwerk van meer dan 12.000 leden verspreid over heel Nederland.

Wat we doen

Wij ondersteunen leerlingen en studenten in het ontdekken, ontwikkelen en delen van hun talent, en stimuleren hen om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Onze missie is om van 'high potentials', excellente starters te maken. We doen dit door te focussen op onze drie kernwaardes: verbinding, erkenning en ontwikkeling.


Verbinding

We willen gelijkgestemde, ambitieuze studenten over heel Nederland met elkaar en met bedrijven, ministeries en andere organisaties in contact brengen.

Samen met ons netwerk van partners organiseren we hiervoor Brainboxen, Inhousedagen en andere activiteiten.


Erkenning

Socrates wil topprestaties erkennen en belonen. Zo ontvangen leden een officieel lidmaatschapscertificaat als blijk van erkenning van hun prestaties.

Daarnaast organiseren we jaarlijks de Socrates Awards en is het lidmaatschap een waardevolle toevoeging op hun cv.

Ontwikkeling

We willen onze leden ondersteunen in hun persoonlijke, professionele en academische ontwikkeling middels verschillende activiteiten.

In vijf verschillende studentensteden zorgen onze lokale chapters voor dit activiteitenaanbod.