Over Socrates


Wie we zijn

De Socrates International Honour Society is een onafhankelijke, Nederlandse stichting zonder winstoogmerk, actief in het voortgezet en hoger onderwijs. We vormen een uniek netwerk voor getalenteerde studenten en alumni in Nederland. De meest ambitieuze studenten uit de meest diverse studierichtingen komen samen in dit unieke netwerk van meer dan 10.000 leden verspreid over heel Nederland.

Wat we doen

Wij ondersteunen leerlingen en studenten in het ontdekken, ontwikkelen en delen van hun talent, en stimuleren hen om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Onze missie is om van 'high potentials', excellente starters te maken. We doen dit door te focussen op onze drie kernwaardes: verbinding, erkenning en ontwikkeling. 


Verbinding

We willen gelijkgestemde, ambitieuze studenten met elkaar in contact brengen door netwerkactiviteiten te organiseren, zoals borrels en andere groepsactiviteiten. 

Daarnaast faciliteren we de verbinding van onze leden met bedrijven, ministeries en andere organisaties dankzij ons grote landelijke netwerk van partners. Samen met deze partners organiseren we kennismakingsevenemten, inhousedagen, Brainboxen enz. 

Erkenning

Socrates wil topprestaties erkennen en belonen. We doen dit door onze leden aan het begin van het lidmaatschap een lidmaatschapscertificaat te overhandigen waaruit hun uitzonderlijke prestaties blijken. Daarnaast organiseren we jaarlijks de Socrates Awards waar de best presterende nieuwe leden een prijs krijgen voor hun prestatie.

Tot slot hechten werkgevers veel waarde aan het lidmaatschap bij Socrates en biedt het lidmaatschap dus indirect ook erkenning bij toekomstige werkgevers.

Ontwikkeling

We willen onze leden op persoonlijk, professioneel en academisch vlak ondersteunen bij hun ontwikkeling. We doen dit door op lokaal niveau verschillende activiteiten te organiseren die bijdragen aan deze ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan trainingen, workshops, netwerkevenementen, lezingen, debatten en borrels. 

Onze zes regionale chapters zorgen in zes studentensteden voor dit activiteitenaanbod. Meer informatie over de chapters vind je hier.