Bestuur

Bestuur

Om de missie en visie van Socrates te realiseren en in goede banen te leiden, is een solide bestuurlijke structuur onontbeerlijk.

Socrates International

Stichting Socrates International Honour Society is het hoogste orgaan binnen de organisatie, belast met de beleidsontwikkeling en het beheer van het Socrates Netwerk. Mocht u vragen hebben aan het bestuur of één van de bestuursleden, aarzel dan niet en neem contact op via onderstaande contactinformatie.

Pim Ramakers
President
pim.ramakers@socrateshonours.org

Chris Tossings
Vice-President & Director of Operations
chris.tossings@socrateshonours.org

Socrates Nederland

Stichting Socrates Nederland is het uitvoerende orgaan van de organisatie binnen Nederland en verantwoordelijk voor de dagelijks leiding. Zij zorgt ervoor dat de missie en visie van Socrates op de juiste manier wordt uitgedragen door het beleid van de organisatie verder uit te werken. Daarnaast zorgen deze bestuursleden voor het contact met onze partners in het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid en zijn zij verantwoordelijk voor de ledenadministratie in Nederland.

Socrates Nederland komt wekelijks samen en is gevestigd te Rotterdam. Mocht u vragen hebben aan Socrates Nederland of haar bestuursleden, neem dan contact op via de contactinformatie onder de foto. 

IMG_3552.jpg


Simon van Nieuwpoort
Education Manager
simon.vannieuwpoort@socrateshonours.org

Heleen Klapwijk
Manager Business Relations
heleen.klapwijk@socrateshonours.org

Daan Stuvel
Vice-President & Public Relations
daan.stuvel@socrateshonours.org


Maarten van der Vlies
President
maarten.vandervlies@socrateshonours.org

Jeroen Gevers
Treasurer & Secretary
jeroen.gevers@socrateshonours.org

Pim Roterman
Education Manager
pim.roterman@socrateshonours.org

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan voor Socrates Nederland, en bestaat uit bestuurders van Socrates International en een aantal onafhankelijke leden. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het bestuur van Socrates Nederland haar doelstellingen behaalt. Ook dient de Raad van Toezicht als adviserend orgaan voor het landelijk bestuur. Mocht u vragen hebben aan de Raad van Toezicht, neem dan contact op via onderstaande contactinformatie. 

Pim Ramakers
pim.ramakers@socrateshonours.org

Judith van Peursen
judith.vanpeursen@socrateshonours.org

Chris Tossings
chris.tossings@socrateshonours.org

Henri Beverdam
henri.beverdam@socrateshonours.org