Socrates Nijmegen i.o.

Socrates Nijmegen i.o.

Op dit moment zijn we bezig met de oprichting van Socrates Nijmegen. Nijmegen staat bekend als een gezellige studentenstad. Door het organiseren van evenementen hopen we niet alleen de leden in en rondom Nijmegen met elkaar te verbinden, maar hopen we er ook voor te zorgen dat iedereen zich op zakelijk gebied kan ontwikkelen.

Bestuur 2019-2020

Florian van den Akker
Voorzitter & Event Manager

voorzitter@socrates-nijmegen.nl

Shen van Hassel
Secretaris

secretaris@socrates-nijmegen.nl

Sam van den Boogaard
Penningmeester

penningmeester@socrates-nijmegen.nl

Tim van Dijk
Public Relations Manager

publicrelations@socrates-nijmegen.nl