Over Socrates


De Socrates International Honour Society is een onafhankelijke, Nederlandse stichting zonder winstoogmerk, actief in het voortgezet en hoger onderwijs. Wij ondersteunen leerlingen en studenten in het ontdekken, ontwikkelen en delen van hun talent, en stimuleren hen om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. In het organiseren van die uitdaging, slaan we een brug tussen theorie en praktijk door in samenwerking met bedrijven en organisaties activiteiten te ontplooien.

Om dit alles mogelijk te maken en in goede banen te leiden, is een solide bestuurlijke structuur onontbeerlijk.

 

Socrates IHS

Socrates IHS is het hoogste orgaan binnen de stichting, belast met de beleidsontwikkeling. Socrates IHS vergadert iedere twee maanden. Mocht u vragen hebben aan het bestuur of één van de bestuursleden, aarzel dan niet en neem contact op  via onderstaande contactinformatie.

Pim Ramakers, MSc.
President
pim.ramakers@socrateshonours.org

Chris Tossings, MSc.
Vice-president & Director of Operations
chris.tossings@socrateshonours.org

 

Socrates Nederland

Socrates Nederland is het uitvoerende orgaan van de stichting binnen Nederland en verantwoordelijk voor de dagelijks leiding. Het bestuur van Socrates Nederland vergadert wekelijks. Heb je vragen aan het bestuur of één van de leden, aarzel dan niet en neem contact op  via onderstaande contactinformatie.

Maarten van der Vlies
President
maarten.vandervlies@socrateshonours.org

Daan Stuvel
Vice-President & Public Relations
daan.stuvel@socrateshonours.org

Jeroen Gevers
Secretary & Treasurer
jeroen.gevers@socrateshonours.org

Heleen Klapwijk
Manager Business Relations
heleen.klapwijk@socrateshonours.org

Simon van Nieuwpoort & Pim Roterman
Education Managers
onderwijs@socrateshonours.org 

 

 

Raad van toezicht

De raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan binnen Socrates. De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur van Socrates Nederland haar doelstellingen behaalt. Ook zal de raad van toezicht dienen als adviserend orgaan voor het landelijke bestuur. Mocht u vragen hebben aan de raad van toezicht, of een van haar leden, aarzel dan niet en neem contact op  via onderstaande contactinformatie.

Pim Ramakers
pim.ramakers@socrateshonours.org

Chris Tossings
chris.tossings@socrateshonours.org

Judith van Peursen
rvt@socrateshonours.org

Henri Beverdam
rvt@socrateshonours.org

 

Business Development

Caspar Roijers
caspar.roijers@socrateshonours.org

Pim van der Horst
pim.vanderhorst@socrateshonours.org

 

Socrates Partners

Socrates werkt op verschillende
manieren samen met andere
organisaties. Bent u geïnteresseerd
in de mogelijkheden, neem dan
vrijblijvend contact met ons op.

Social Media